Visie en missie

Het Hands of Hope project zal, zo de Here wil, plaats vinden in Zuid-Afrika in de buurt van Pretoria. Groepsleden die in 2013 al met een eerder project hebben meegedraaid hebben het project destijds als bijzonder en leerzaam ervaren en heeft zoals velen van hen het beschrijven “hun kijk op de wereld veranderd”.

Met deze wetenschap in ons achterhoofd zijn wij voornemens in de zomer van 2018 een vergelijkbare reis te gaan maken. Voorafgaand aan deze reis zullen wij de jongeren voorbereiden op deze reis en daarnaast voldoende geld moeten inzamelen om deze reis mogelijk te maken. Het uitgangspunt van dit project zal geen vakantie in een prachtig land, wat Zuid-Afrika is, zijn. Met deze reis hopen wij als projectgroep een aantal dingen te bereiken. De insteek is niet alleen om te werken, mensen hoop te geven, te evangeliseren of vakantie te houden. Dit kan allemaal in Woerden ook. Waarom dan juist dit project?

 

Het voorgaande project in ogenschouw nemend hopen wij met deze reis de groep die mee gaat draaien met dit project bewust te laten worden van het feit dat het goed is ‘de handen uit de mouwen te steken’ voor een ander die het een stuk minder heeft.

De visie van Hands of Hope luidt dan ook als volgt:
Door met elkaar intensief samen te werken willen wij ons als projectgroep ons inzetten voor een specifieke groep hulpbehoevenden die wij ook beschouwen als onze naasten. Daarnaast willen wij onze gaven benutten en tegelijkertijd leren van het leven in een andere cultuur en samenleving om zo in het dagelijks leven, met een andere kijk op de wereld, onze directe omgeving positief te beïnvloeden en ons geloof op deze manier uit te dragen.

De missie van Hands of Hope luidt:
Het omzien naar onze naasten, zowel de lokale bevolking in Zuid-Afrika als de leden van de projectgroep zelf. Daarnaast willen we bewustwording creëren van wat er allemaal komt kijken bij het opzetten en uitvoeren van het project en daarbij een beroep doen op inzamelen van geld voor dit werk op vrijwilligerswerk-basis.

 

Wij hopen met dit project de volgende doelen te verwezenlijken:

  • De hulpbehoevende lokale bevolking in Zuid-Afrika helpen doormiddel van fysiek werk en het aangaan van gesprekken. Om zo van elkaar te kunnen leren op diverse vlakken.
  • De jongeren met een ander perspectief naar de wereld te kunnen laten kijken. Hoe vullen de mensen daar hun dagelijks leven in en hoe betrekken ze daar hun christelijke geloofsovertuiging bij? Wat kunnen wij als ‘westerlingen’ van hun leren en wat kunnen we tijdens dit project van elkaar leren?
  • Door intensief samen te werken hopen we ook de groepsband en de gemeenteband te versterken. Daarnaast hopen wij de competenties van de jongeren verder te kunnen laten ontwikkelen en dit ook toe te passen in hun geloofsleven door hun gaven in te zetten op plekken waar dit nodig is.